Dlaczego broker?

Broker działa na rzecz podmiotu poszukującego ochrony, nie towarzystwa ubezpieczeń. W momencie rozpoczęcia współpracy, broker staje się podmiotem reprezentującym interesy ubezpieczeniowe Klienta, jego doradcą i pełnomocnikiem.


Czytaj więcej...

O mnie

RR BROKER Broker Ubezpieczeniowy Renata Religa- jestem brokerem ubezpieczeniowym na podstawie zezwolenia wydanego przez KNF nr 1714/11 oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z suma gwarancyjna 1.500.000 EURO.


Czytaj więcej...

Kontakt

RR BROKER


Broker Ubezpieczeniowy Renata Religa z siedzibą w Nowej Soli

Czytaj więcej...